• 2008
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2008;LVIII(1):1-64
Spis treści

Ewa Rzepecka-Woźniak str.5-16
Diagnostyka immunohistochemiczna wczesnego zawału mięśnia sercowego dla celów pośmiertnego badania sądowo-lekarskiego
Jerzy Janica, Witold Pepiński, Anna Niemcunowicz-Janica, Małgorzata Skawrońska, Ireneusz Sołtyszewski, Jarosław Berent str.17-21
Polimorfi zm loci Y-STR wśród ludności Polski północno-wschodniej w aspektach zróżnicowania etnicznego i przydatności w badaniach medyczno-sądowych
Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Piotr Engelgardt, Agnieszka Mikucka, Agnieszka Paradowska str.22-26
Bakteryjne zakażenia szpitalne w latach 2000-2006 w materiałach własnych Katedry Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy
Katarzyna Bąbol-Pokora, Adam Prośniak, Renata Jacewicz, Jarosław Berent str.27-31
Baza 500 alleli SNP w populacji centralnej Polski
Ewa Kapińska, Zofia Szczerkowska str.32-36
Ustalenie tożsamości nieznanej osoby w oparciu o określenie profi lu DNA z ekshumowanych szczątków ludzkich
Elżbieta Skupień, Małgorzata Kowanetz str.37-42
Psychiatryczno-psychologiczne opiniowanie w sprawach o unieważnienie oświadczenia woli ze szczególnym uwzględnieniem oceny swobody
Tomasz Konopka, Elżbieta Skupień str.43-48
Możliwości opiniowania lekarskiego w sprawach o „narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”
Tomasz Jurek, Marek Bujak, Maciej Szostak, Barbara Świątek str.49-54
Opiniowanie sądowo-lekarskie o zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności a możliwości Więziennej Służby Zdrowia
Anita Gałęska-Śliwka str.55-57
Zabójca seryjny na przykładzie T. R. Bundy
  str.58-60
KRONIKA PTMSiK

Print