Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz, Wojciech Dąbrowski*, Roman Mądro

Przebieg ketonemii w kontrolowanej hipotermii śródoperacyjnej – badania wstępne


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. med. Roman Mądro

* Z Katedry i I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Nestorowicz


Zbadano stężenia acetonu (Act) i acetooctanu (Ac-Ac) oraz kwasu β-hydroksymasłowego (β-HBA) w próbkachkrwi pobranych od 10 pacjentów w wieku 49-70 lat poddanych zabiegom operacyjnym w kontrolowanej hipotermii z powodu stabilnej choroby wieńcowej (N=6), wad zastawek serca (N=3) oraz tętniaka aorty (N=1). Wykluczono u nich cukrzycę, choroby wątroby i wyniszczenie, tj. takie stany metaboliczne, które mogły spowodować ketogenezę. Przebieg operacji i anestezji oraz okres pooperacyjny nie były powikłane. W grupie pacjentów, u których wykonano zabieg pomostowania tętnic wieńcowych średnia temperatura ciała w trakcie hipotermii wynosiła 34,93 ± 0,51°C, w przypadku wymiany zastawek 33,40 ± 0,98°C, a pacjenta operowanego z powodu tętniaka aorty schłodzono do ok. 16°C. Krew do badania pobierano z kaniuli założonej do tętnicy promieniowej: 1 – przed rozpoczęciem znieczulenia, 2 – pod koniec trwania najgłębszej hipotermii, 3 – tuż po operacji i 4 – w pierwszej oraz 5 – w drugiej dobie pooperacyjnej. Stężenia Act i Ac-Ac oraz β-HBA oznaczano metodą statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej w połączeniu z chromatografią gazową i detekcją FID. Duże podwyższenie stężeń ciał ketonowych stwierdzono wyłącznie u operowanego z powodu tętniaka, przy czym największy wzrost stężenia β-HBA (do 8132 μmol/l) obserwowano w drugim pobraniu, a stężenia Act i Ac-Ac w pobraniu 4 (odpowiednio do 598 i 944 μmol/l).

Słowa kluczowe: kontrolowana hipotermia, ciała ketonowe, operacje kardiochirurgiczne, krążeniepozaustrojowe

Pełna wersja w .pdf (851kB)

Print