• 2006
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2006;LVI(2): 71-122
Spis treści

Radosław Minias, Jarosław Beren str.71-79
Analiza porównawcza rodzajów, przyczyn i okoliczności zgonów na podstawie badań sekcyjnych z lat 1945-1950 i 1990-1993
Małgorzata Kłys, Sabina Grzeszczuk, Tomasz Majchrzak str.80-85
Wypadki komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym a alkohol na obszarze Małopolski w latach 2000- 2003 na podstawie materiału archiwalnego Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie
Marian Kopciuch, Andrzej Polewka str.86-90
Zaburzenia psychiczne i somatyczne osób, które dokonały samobójstwa w zakładach penitencjarnych w Polsce w latach 1995-1997
Małgorzata Mizerska, Katarzyna Mizerska, Maciej Barzdo, Jarosław Berent str.91-94
Schorzenia układu krążenia w orzecznictwie sądowo-lekarskim dotyczącym niezdolności do pracy
Magdalena Spólnicka, Magdalena Konarzewska, Ireneusz Sołtyszewski, Jarosław Berent str.95-98
Polimorfizm STR niekodującego regionu genu ludzkiego hormonu wzrostu (HUMGHCSA) i jego wykorzystanie w identyfikacji osobniczej – doniesienie wstępne
Magdalena Konarzewska, Magdalena Spólnicka, Ireneusz Sołtyszewski, Jarosław Berent str.99-102
Polimorfizm locus HUMHUU w populacji polskiej – doniesienie wstępne
Jarosław Berent str.103-109
Ustalanie czasu zgonu na podstawie pomiarów temperatury Część II. Wyniki badań od lat siedemdziesiątych do końca dwudziestego wieku
Ewa Rzepecka-Woźniak, Marta Konieczna, Filip Bolechała str.110-114
Niedotlenienie mięśnia sercowego u kierowcy przyczyną wypadku drogowego. Metoda immunohistochemiczna C9 w diagnostyce wczesnego zawału mięśnia sercowego
Barbara Opolska-Bogusz, Grzegorz Kaczmarczyk, Danuta Piniewska, Agnieszka Stawowiak, Marek Sanak str.115-118
Wariant alleliczny układu D13S317.6’ w badaniu spornego ojcostwa; znaczenie w genotypowaniu półautomatycznym
Aleksandra Borowska, Sylwia Tarka, Agnieszka Dąbkowska str.119-122
Zgon 57 letniego mężczyzny z powodu nie zdiagnozowanego przemieszczenia narządów jamy brzusznej do klatki piersiowej

 

Print