nr 4/2004

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

 

 • Profesor Aleksander Dubrzyński str. 182.
PRACE HISTORYCZNE

 

 • Stefan Raszeja: Zarys historii medycyny sądowej w Polsce i jej powiązań z medycyną sądową w krajach niemieckojęzycznych str. 184.
 • Jerzy Janica, Maria Rydzewska-Dudek, Anna Niemcunowicz-Janica, Tomasz Dopierała, Witold Pepiński, Małgorzata Skawrońska, Ewa Koc-Żórawska, Zofia Wardaszka, Janusz Załuski, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Wojciech Stępniewski, Magdalena Okłota: 50-lecie Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku (1954-2004) str.195
 • Jerzy Janica: Prof. dr Maria Byrdy – Doktor Honoris Causa AMB 1990, założycielka Katedry Medycyny Sądowej, pierwszy Kierownik Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku w latach 1954-1984.str. 201
 • Adam Gross: Śmierć w pojedynku; historyczne aspekty prawne i sądowo-lekarskie na tle przypadku z roku 1903 str. 207
PRACE ORYGINALNE
 • M. Saqib Shahzad, S. Yassir Abbas Bokhari, Abdul Qayyum Rao, M. Hashim Raza, Obaid Ullah, Zia-ur-Rahman, A. Ali Shahid, Zahoor Ahmad, S. Riazuddin Population Studies for STR Loci (D3S1358, D5S818, D7S820, D18S51 and FGA) in NWFP and Sindhi Populations of Pakistan for Forensic Use str. 215.
 • Roman Wachowiak, Jarosław Tobolski, Dorota Klimaszyk: Diagnostyka chemiczna zatruć karbamazepiną i jej przydatność w opiniodawstwie toksykologiczno-sądowym str. 223.
 • Krystian Rygol, Stanisława Kabiesz-Neniczka, Zofia Olszowy: Wypadkowość w pracy w związku z nietrzeźwością str. 234.
 • Jarosław Berent, Agnieszka P. Jurczyk, Leszek Markuszewski, Stefan Szram: Długotrwała choroba realnie zagrażająca życiu str. 242.
 • Małgorzata Mizerska, Jarosław Berent, Maciej Barzdo, Leszek Markuszewski, Stefan Szram: Błędy medyczne z zakresu chorób wewnętrznych w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi str. 252
 • Jarosław Berent: Biostatystyczna interpretacja badań genetycznych w dochodzeniu ojcostwa dla przypadków bliskiego pokrewieństwa pozwanego mężczyzny i ojca biologicznego. str. 259
 • Jarosław Bednarek, Karol Śliwka: Problemy związane z ustaleniem wieku w chwili śmierci na podstawie morfologii szkieletu osób dorosłych. str. 264
BIBLIOGRAFIA
 • Erazm Baran: Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej, kryminologii
  i działów pokrewnych za rok 2003 str. 271

KRONIKA PTMSIK

Print