• 1999
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 1999;XLIX(3):

Arch Med Sadowej Kryminol. 1999;XLIX(3):

PRACE ORYGINALNE (.pdf)

 

  • M. Majsak: Ortotanazja (poglądy personelumedycznego i stanowisko doktryny) str. 135
  • B. Turowska, M. Sanak, B. Opolska-Bogusz: Częstość alleli układów STR:LPL, F13B i HPRTB w populacji Polski Południowej str. 149
  • E. Raczek, J.A. Berent: Mutacje zaobserwowane w MLP i SLP wśród tercetów badanych w sprawach spornego ojcostwa str. 161
  • T. Gos, R. Hauser, M. Krzyżanowski: Stężenie glutaminianu w tkance mózgowej jako odzwierciedlenie krótkiej awersyjnej stymulacji bezpośrednio przed śmiercią str. 171
  • S. Szram, K. Trojanowski, K. Zieliński, K. Bielnik, D. Młoczkowski, R. Koktysz, P. Wołkanin, M. Stępień: Ocena morfometryczna i ultrastrukturalna zmienności jąder hepatocytów w przebiegu przewlekłej doświadczalnej intoksykacji glikolem etylenowym str. 179
  • M. Polakowski, J.A. Berent, K. Śliwka: Opiniowanie o "naruszeniu czynności narządu ciała" lub "rozstroju zdrowia" wobec rezygnacji w nowym kodeksie karnym z pojęcia "uszkodzenia ciała" str. 191
KRONIKA PTMSiK (.pdf)
  • Doktorat honoris causa dla Profesora Stefana Raszei str. 195
  • Nota jubileuszowa (75-rocznica urodzin Profesora H.J. Mallacha) str. 195
  • Kolokwium habilitacyjne dr. med. Jerzego Kunza str. 196

Print