• 1999
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 1999;XLIX(2):
Spis treści


 

B. Bujak-Giżycka, R. Korona, M. Kłys str. 67
Badania nad przydatnością metod ekstrakcji wybranych ksenobiotyków z materiału biologicznego
R. Pawłowski, S. Boluk-Sobolewska str. 79
Polimorfizm glikoproteiny alfa-2-HS w populacji Polski północnej badany metodą izoelektroogniskowania (IEF)
Z. Jankowski, R. Hauser, T. Gos, K. Wiśniewski str. 87
Padaczka: patogeneza, przyczyny śmierci
A. Gross str. 95
Uduszenie gwałtowne w trakcie czynności autoerotycznych
G. Teresińska, R. Mądro str. 103
Odtworzenie okoliczności potrącenia przez samochód osobowy na podstawie zdjęć radiologicznych stawów kolanowych ofiary wypadku
M. Albert, A. Soja, J. Kulikowska, H. Sybirska str. 109
Problemy analityczno-diagnostyczne w przypadku samobójczego zatrucia pochodną fenotiazyny i 1,4-benzodiazepiny
E. Baran str. 115
Bibliografia polskich prac naukowych z zakresu medycyny sądowej i działów pokrewnych za rok 1998
  str. 129
LISTY DO REDAKCJI
  str. 133
OD REDAKCJI
  str. 78,134
KOMUNIKAT
     
 

 

 

Print