• 2014
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2014;LXIV(4):199-294

Arch Med Sadowej Kryminol. 2014;LXIV(4):199-294

Spis treści

 

Przemysław Pękala, Grzegorz Kiełbasa, Katarzyna Bogucka, Alina Cempa, Marta Olszewska, Tomasz Konopka str.199-211
Ocena użyteczności orzecha kokosowego jako modelu ludzkiej czaszki przy identyfikacji narzędzia zabójstwa
Jolanta Wilimowska, Małgorzata Kłys, Wojciech Jawień str.212-229
Analiza zmienności stężeń kwasu walproinowego oraz jego wybranych metabolitów w surowicy krwi pacjentów podczas terapii lekiem i w zatruciach
Aleksandra Borowska-Solonynko, Agnieszka Siwińska-Ziółkowska, Michał Piotrkowicz, Marta Wysmołek, Marta Demkow str.230-245
Analiza pochodzenia i znaczenia dla celów opiniowania medyczno-sądowego stężeń acetonu i izopropanolu we krwi zmarłych
Aleksandra Kaczorowska, Agnieszka Dąbkowska str.246-253
Przypadek nagłego zgonu w następstwie pęknięcia tętniaka aorty piersiowej w czasie zabiegu „terapii manualnej” w okolicy kręgosłupa
Rafał Skowronek, Marcin Tomsia, Kornelia Droździok, Jadwiga Kabiesz str.254-267
Owady żerujące na zwłokach jako alternatywne źródło ludzkiego materiału genetycznego
Mariusz Kobek, Rafał Skowronek, Zbigniew Jankowski, Artur Pałasz str.268-279
Neurofilamenty a urazowe uszkodzenie mózgu
Marta Rorat, Tomasz Jurek, Krzysztof Simon str.280-294
Diagnostyka pośmiertna w przypadkach sepsy. Część I. Etiologia, epidemiologia i badania mikrobiologiczne

Print