• 2013
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2013;LXIII(4):249-312
Beatrice Vogel, Axel Heinemann, Axel Gehl, Iwao Hasegawa, Wilhelm-Wolfgang Höpker, Chanasom Poodendaen, Antonios Tzikas, Helmut Gulbins, Hermann Reichenspurner, Klaus Püschel, Hermann Vogel str.255-266
Post-mortem computed tomography (PMCT) and PMCT-angiography after transvascular cardiac interventions
Barbara Sumińska-Ziemann, Elżbieta Bloch-Bogusławska str.267-271
<ahref="2013/835-42013b">Powieszenia w materiałach Zakładu Medycyny Sądowej CM UMK w Bydgoszczy w latach 2000-2010
Aleksandra Borowska-Solonynko, Agnieszka Dąbkowska, Dorota Samojłowicz,
Wojciech Kwietniewski, Wojciech Sadowski
str.272-276
Oczekiwania wobec uczestnictwa medyków sądowych w oględzinach zwłok na miejscu ich ujawnienia – wyniki ankiety przeprowadzonej wśród prokuratorów w województwie mazowieckim
Małgorzata Kurzejamska-Parafiniuk, Stefania Giedrys-Kalemba, Zygmunt Sagan, Stanisław Wolski str.277-282
Flora bakteryjna w próbkach krwi rutynowo pobranych do badań na zawartość etanolu podczas autopsji
Magdalena Cychowska, Elżbieta Bloch-Bogusławska str.283-287
Przypadki obrażeń rąbanych głowy bez skutku śmiertelnego
Zuzanna Raczkowska, Dorota Samojłowicz str.288-292
Przypadek zgonu kierowcy na skutek wylania ciekłego azotu w kabinie samochodowej podczas wypadku drogowego
Artur Drzewiecki, Czesław Chowaniec, Katarzyna Wajda-Drzewiecka, Rafał Skowronek str.293-300
Nieporadność procesowa pozwanych jednostek ochrony zdrowia w sprawach o zakażenia szpitalne
Małgorzata Kłys, Sebastian Rojek, Martyna Maciów-Głąb, Karol Kula str.301-306
Alkaloidy opium w toksykologicznej praktyce medyczno-sądowej Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM
  str.307-308
92 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, 17-21.09.2013, Saarbrücken
  str.309-311
XI International Symposium on Forensic Sciences, 25-27.09.2013, Bratislava

 

Print