• 2010
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2010;LX(2-3):73-202
Anna Smędra-Kaźmirska, Maciej Barzdo, Maciej Kędzierski, Stefan Szram, Jarosław Berent str.77-82
Doświadczalny efekt postrzału pociskami kalibru 4,5 mm wystrzeliwanymi z karabinka pneumatycznego Norica Dragon i pistoletu pneumatycznego Walther PPK/S
Maciej Barzdo, Leszek Żydek, Anna Smędra-Kaźmirska, Ewa Meissner, Stefan Szram, Jarosław Berent str.83-87
Pośmiertne podbiegnięcia krwawe
Aleksandra Borowska-Solonynko, Paweł Krajewski, Robert Koktysz str.88-95
Nowe spojrzenie na ocenę wieku krwiaków podtwardówkowych na podstawie ich wyglądu makroskopowego
Aleksandra Borowska-Solonynko, Paweł Krajewski, Robert Koktysz, Łukasz Koperski str.96-101
Wybrane cechy budowy mikroskopowej jako element dodatkowy w ocenie wieku krwiaków podtwardówkowych
Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Marcin Filimoniuk, Magdalena Okłota, Zofia Wardaszka, Michał Szeremeta, Adam Sackiewicz str.102-108
Opiniowanie w sprawach dotyczących oceny zdolności do udziału w czynnościach procesowych oraz oceny zdolności do odbywania kary pozbawienia lub  ograniczenia wolności w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku w latach 2005-2009
Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Magdalena Okłota, Zofia Wardaszka, Adam Sackiewicz, Michał Szeremeta str.109-111
Opiniowanie w postępowaniu cywilnym u osób ze schorzeniami neurologicznymi w materiale Zakładu Medycyny Sądowej UM w Białymstoku w latach 2004-2008
Katarzyna Linkowska, Patrycja Daca, Marzena Sykutera, Ewa Pufal, Elżbieta Bloch-Bogusławska, Tomasz Grzybowski str.112-117
Badanie asocjacji pomiędzy polimorfizmem genów 5-HTT, MAOA i DAT a samobójstwem u mężczyzn z populacji polskiej
Jarosław Berent str.118-126
DNAStat wersja 2.1 – program do obsługi bazy danych profili genetycznych oraz do obliczeń biostatystycznych
Kurt Trübner, Volker Schmidt, Ursel Sannemüller, Krzysztof Maksymowicz str.127-131
Samobójczy postrzał w głowę poprzez otwarte usta z pozaczaszkowym przebiegiem kanału postrzałowego
Maciej Kędzierski, Ewa Meissner, Jarosław Berent str.132-136
Śmiertelny postrzał z broni pneumatycznej
Agnieszka P. Jurczyk, Janusz Wendorff, Agata Michalska, Krzysztof Rybka, Jarosław Berent str.137-145
Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna jako szczególna postać powikłania urazu głowy w zespole dziecka maltretowanego
Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Magdalena Okłota, Zofia Wardaszka, Michał Szeremeta, Marcin Filimoniuk, Jerzy Janica str.146-150
Wypadek polskiego śmigłowca na Białorusi – analiza zdarzenia
Maciej Barzdo, Ewa Meissner, Agnieszka P. Jurczyk, Anna Smędra-Kaźmirska, Stefan Szram, Jarosław Berent str.151-155
Błędy opiniodawcze w medycynie sądowej
Magdalena Okłota, Anna Niemcunowicz-Janica, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Janusz Załuski str.156-158
Stwierdzenie zgonu u żywego człowieka – opis przypadku
Rafał Celiński, Rafał Skowronek, Czesław Chowaniec str.159-163
Niezwykły przypadek przestępczego podania ranitydyny
Tomasz Konopka str.164-171
Historia badań nad toksykologią alkoholu
Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Marcin Filimoniuk, Zofia Wardaszka, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta, Adam Sackiewicz str.172-176
Cerebrastenia pourazowa i encefalopatia pourazowa – trudności opiniodawcze
Arkadiusz Lach, Katarzyna Linkowska, Tomasz Grzybowski str.177-182
Zgoda na badania genetyczne w celu ustalenia ojcostwa
  str.183-185
Przemówienie Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii – prof. Jarosława Berenta na otwarcie XV Zjazdu Naukowego PTMSiK – Gdańsk 16 września 2010
  str.186-190
Sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii za okres kadencji 27 września 2007 – 16 września 2010 wygłoszone podczas Walnego Zebrania w dniu 16 września 2010
  str.191-192
Sprawozdanie p.o. Redaktora Naczelnego Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii za okres od 27 września 2007 do 16 września 2010
  str.193-194
Sprawozdanie z 62nd Annual Scientific Meeting of American Academy of Forensic Sciences w Seattle, USA
  str.195-196
19th International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia,13-15 maja 2010 – sprawozdanie
  str.197-198
Sprawozdanie z III Międzynarodowego Sympozjum Medycyny Sądowej „Osteuropaverein Rechtsmedizin” w Katowicach
  str.199-200
Sprawozdanie z 89 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin w Berlinie w Niemczech
  str.201
Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Gdańsk, 16 września 2010 roku
  str.202
IV Łódzkie Sympozjum Naukowe Przestępstwa Przeciwko Życiu i Zdrowiu „Cesarka” 7-9 września 2011

Print