• 2010
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2010;LX(1):1-72
Wspomnienie pośmiertne str.5-7
Redaktor Naczelny Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii dr hab. Jerzy Kunz 1950-2009
Wspomnienie pośmiertne str.8-9
Prof. dr hab. Franciszek Marian Trela 1934-2009
Wspomnienie pośmiertne str.10-11
Prof. dr med., dr h.c. Georg Schmidt 1923-2010
Sebastian Rojek, Małgorzata Kłys, Ewa Rzepecka-Woźniak, Tomasz Konopka str.12-17
Zastosowanie analizy wybranych substancji psychoaktywnych we włosach dla celów opiniowania sądowo-lekarskiego. Część II. Przypadki złożonych zatruć śmiertelnych: heroina – kokaina – amfetaminy w mechanizmie interakcji
Stefan Kruś, Emilia Bylicka, Ewa Walczak, Paweł Krajewski str.18-21
Zmiany mikroskopowe płuc u narkomanów – doniesienie wstępne
Czesław Żaba, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Mariusz Glapiński, Krzysztof Smoluch,
Paweł Świderski
str.22-26
Identyfikacja sprawcy zabójstwa na podstawie śladów zębów na ciele ofiary
Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Andrzej Urbanik, Małgorzata Kłys str.27-37
Przydatność wstępnej analizy danych z pośmiertnego badania TK dla poszerzenia możliwości diagnostycznych sądowo-lekarskiej sekcji zwłok
Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Andrzej Urbanik, Małgorzata Kłys str.38-47
Wartość pośmiertnych badań TK w przypadkach urazów mechanicznych powodujących znacznego stopnia destrukcję zwłok
Rafał Skowronek, Czesław Chowaniec str.48-54
Ewolucja techniki sekcyjnej – od Virchowa do Virtopsy®
Rafał Skowronek, Czesław Chowaniec str.55-58
Polska entomologia sądowa – rys historyczny, stan obecny i perspektywy na przyszłość
Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski, Czesław Chowaniec str.59-62
Sądowo-lekarska sekcja zwłok – wybrane zagadnienia prawne: Rozporządzenie z 1929 roku o wykonywaniu oględzin sądowo-lekarskich zwłok ludzkich
Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski, Czesław Chowaniec str.63-67
Sądowo-lekarska sekcja zwłok – wybrane zagadnienia prawne: protokół sekcji zwłok
Stefan Raszeja str.68-69
Recenzja książki Tomasza Jurka „Opiniowanie sądowo-lekarskie w przestępstwach przeciwko zdrowiu
  str.70
KRONIKA PTMSiK
  str.71
KOMUNIKAT

 

Print