• 2009
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2009;LIX(4):263-338
  str.267  
OD REDAKCJI
  str.268-272
ARTYKUŁ JUBILEUSZOWY - Profesor Zdzisław Marek w 85 rocznicę urodzin
Sebastian Rojek, Małgorzata Kłys, Tomasz Konopka str.273-278
Zastosowanie analizy wybranych substancji psychoaktywnych we włosach dla celów opiniowania sądowo-lekarskiego. Część I. Analiza segmentowa włosów w przypadkach śmiertelnych zatruć opioidami i amfetaminami
Karol Kula, Sebastian Rojek, Wiesława Klementowicz, Małgorzata Kłys, Tomasz Konopka str.279-284
Analiza alkaloidów cisa pospolitego w materiale biologicznym z zastosowaniem metod chromatograficznych
Kornelia Droździok, Jadwiga Kabiesz, Joanna Kulikowska, Joanna Nowicka, Krystian Rygol str.285-288
Genetyka populacyjna 11 loci systemów STR w próbkach badanych na Górnym Śląsku
Małgorzata Ludwikowska-Pawłowska, Renata Jacewicz, Maciej Jędrzejczyk, Adam Prośniak, Jarosław Berent str.289-294
Wykorzystanie zestawów QIAamp® DNA Investigator Kit oraz PrepFiler™ Forensic DNA Extraction Kit w procesie izolacji genomowego DNA z materiału kostnego
Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski, Czesław Chowaniec str.295-299
Czy podbiegnięcia krwawe naruszają czynność skóry?
Filip Bolechała str.300-308
Wspólne drogi psychiatrii i medycyny sądowej – historia i rozwój pojęcia niepoczytalności od czasów antycznych po współczesne
Filip Bolechała str.309-319
Stan psychiczny a odpowiedzialność karna – regulacje prawne i kryteria medyczne w Polsce oraz innych państwach
Marta Czarnogórska, Marek Sanak, Danuta Piniewska, Nina Kochmańska,
Agnieszka Stawowiak, Barbara Opolska-Bogusz
str.320-325
Rzadki wariant alleliczny D19S433*7 w badaniu spornego ojcostwa z mutacją
Krzysztof Woźniak, Elżbieta Nowaczek-Dziocha, Artur Moskała, Andrzej Urbanik, Jerzy Pohl str.326-329
Rekonstrukcja kanału postrzału z wiatrówki w zakresie szyi – opis przypadku
Krzysztof Woźniak, Andrzej Urbanik, Ewa Rzepecka-Woźniak, Artur Moskała, Małgorzata Kłys str.330-336
Pośmiertne badanie obrazowe TK w przypadku domniemanego utonięcia – opis przypadku
  str.337  
List do Redakcji
  str.338  
Kronika żałobna

Print