• 2008
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2008;LVIII(4):135-233
  str.135  
Od Redakcji
  str.136-139
ARTYKUŁ JUBILEUSZOWY
Elżbieta Bloch-Bogusławska, Bogusław Sygit, Ewa Pufal, Ewa Sygit str.140-144
Analiza porównawcza samobójstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 1977-1991 oraz 1991-2006
Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Agnieszka Paradowska str.145-149
Zgony dzieci w wieku noworodkowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieciobójstwa w materiałach Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 1992-2006
Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Agnieszka Paradowska, Grażyna Grapatyn str.150-154
Sądowo-lekarska analiza utonięć w materiałach Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 1992-2002
Elżbieta Bloch-Bogusławska, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Piecyk str.155-159
Wpływ czasu przebywania zwłok w wodzie na pojawienie się wybranych zmian morfologicznych
Elżbieta Bloch-Bogusławska, Agnieszka Paradowska, Grażyna Grapatyn str.160-166
Niezachowanie należytej staranności w opiece a gwałtowne zgony dzieci
Ewa Pufal, Marzena Sykutera, Przemysław Piotrowski str.167-170
Opracowanie metody oznaczania leków przeciwdepresyjnych w paznokciach i jej wykorzystanie w toksykologii sądowej
Ewa Pufal, Marzena Sykutera str.171-176
Wykorzystanie chromatografii cieczowej z detektorem masowym (LC/MS) do oznaczania leków przeciwdepresyjnych we krwi
Marzena Sykutera, Ewa Pufal, Elżbieta Bloch-Bogusławska str.177-181
Oznaczanie leków przeciwdepresyjnych w materiale biologicznym pobranym od osób, których zgon był skutkiem samobójstwa przez powieszenie
Marta Gorzkiewicz, Marcin Woźniak, Tomasz Grzybowski, Sylwia Łuczak, Katarzyna Linkowska, Patrycja Daca str.181-187
Identyfikacja nasienia w zaplamieniach krwawych z użyciem alternatywnego źródła światła i przesiewowych testów biochemicznych
Krzysztof Woźniak, Andrzej Urbanik, Artur Moskała, Robert Chrzan, Barbara Kamieniecka str.188-193
Konfrontacja klinicznego obrazu TK złamań kości czaszki z wynikami badania sekcyjnego
Anita Gałęska-Śliwka, Karol Śliwka str.194-196
Zgoda małoletniego na udział w eksperymencie medycznym
Jarosław Bednarek str.197-204
Metody oceny wieku w chwili śmierci w oparciu o histomorfometrię istoty zbitej tkanki kostnej
Elżbieta Bloch-Bogusławska, Bogusław Sygit str.205-207
Ocena stanu zdrowia, a typowanie sprawcy przestępstwa
Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Pufal, Bogusław Sygit, Teresa Nowacka str.208-211
Śmiertelne wypadki przy pracy jako wynik braku lub nienależytej kontroli pracowników (doniesienie z badań)
Patrycja Daca, Marta Mielnik, Urszula Rogalla, Katarzyna Skonieczna, Katarzyna Linkowska, Tomasz Grzybowski str.212-217
Zastosowanie reakcji minisekwencjonowania do oznaczania przynależności haplogrupowej mitochondrialnego DNA
Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Piotr Engelgardt, Ewa Pufal str.218-220
Przypadek zabójstwa przez zatrucie ergotaminą
Elżbieta Bloch-Bogusławska, Ewa Wolska, Jarosław Bednarek str.221-223
Wykorzystanie badań radiologicznych w ranach postrzałowych głowy
Piotr Engelgardt, Ewa Wolska, Elżbieta Bloch-Bogusławska str.224-227
Przemieszczanie się pocisków w świetle naczyń
  str.228-232
SPRAWOZDANIA
  str.233
Komunikat PTMSiK nr 5

Print