• 2008
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2008;LVIII(2-3):65-130
Witold Pepiński, Małgorzata Skawrońska, Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica,
Ireneusz Sołtyszewski
str.65-68
Polimorfizm 11 autosomalnych loci STR w populacji białoruskiej mniejszości narodowej zamieszkującej region Podlasia – rozszerzenie typowego panelu badawczego
Joanna Nowicka, Teresa Grabowska, Joanna Kulikowska str.69-72
Wpływ wysokiej temperatury na poziom wybranych związków endogennych
Mariusz Kobek, Czesław Chowaniec, Agnieszka Nowak, Małgorzata Chowaniec str.73-79
Sądowo-lekarska ocena postępowania lekarskiego w przypadkach ostrych dolegliwości bólowych w klatce piersiowej na podstawie analizy materiału aktowego Katedry Medycyny Sądowej w Katowicach w latach 2000-2006
Czesław Chowaniec, Agnieszka Nowak, Małgorzata Chowaniec, Christian Jabłoński str.80-85
Uraz kręgosłupa – zachorowanie w pracy, czy wypadek przy pracy. Problemy opiniodawcze w sprawach o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy na podstawie analizy materiału aktowego Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Czesław Chowaniec str.86-92
Zakres i interpretacja badań diagnostycznych w zakażeniach HBV i HCV w aspekcie potrzeb opiniowania sądowo-lekarskiego
Christian Jabłoński, Mariusz Kobek, Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec str.93-95
Powikłania zakrzepowo-zatorowe w ortopedii – sądowo-lekarska ocena prawidłowości postępowania lekarskiego w wybranych przypadkach
Agnieszka Nowak, Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec, Krystian Rygol str.96-99
„Całkowita lub znaczna trwała niezdolność do pracy w zawodzie”. Uwagi o możliwości weryfikacji kryteriów w opiniowaniu sądowo-lekarskim w sprawach karnych
Czesław Chowaniec, Małgorzata Chowaniec, Agnieszka Nowak, Mariusz Kobek str.100-103
Ciężki wypadek zbiorowy w KWK Zabrze-Bielszowice – sądowo-lekarska ocena następstw zdrowotnych dla potrzeb postępowania karnego
Piotr Czempiński, Paweł Krajewski str.104-109
Zgony okołoporodowe związane z zatorowością płynem owodniowym
Erazm Baran, Gustaw Wośko str.110-116
V. Sylwetki polskich medyków sądowych – Jan Zygmunt Walczyński
Tomasz Konopka str.117-122
Błędne drogi medycyny sądowej
Aleksandra Borowska-Solonynko, Agnieszka Dąbkowska str.123-125
Nietypowa odmiana objawu Simona u 11-letniego chłopca, który uległ przypadkowemu powieszeniu
Christian Jabłoński, Czesław Chowaniec, Mariusz Kobek, Agnieszka Nowak str.126-128
Szczególny przypadek trudności diagnostycznych przewlekłej patologii wątroby uwarunkowanej zaburzeniami metabolicznymi w aspekcie oceny prawidłowości postępowania lekarskiego
  str.129
International Conference “Violence against children”, Tallinn, 14-16 maja 2008 – sprawozdanie
  str.130
Kronika PTMiK

Print