• 2006
  • Arch Med Sadowej Kryminol. 2006;LVI(1): 1-66
Spis treści

Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Maria Rydzewska-Dudek, Janusz Załuski, Tomasz Dopierała, Zofia Wardaszka, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Magdalena Okłota str.5-8
Sądowo-lekarskie i wiktymologiczne aspekty zabójstw na podstawie danych Zakładu Medycyny Sądowej AM w Białymstoku
Teresa Grabowska, Joanna Nowicka, Zofia Olszowy str.9-14
Rola etanolu w kompleksowych zatruciach tlenkiem węgla i cyjanowodorem u ofiar pożarów
Jarosław Berent str.15-18
DNAStat wersja 1.0 – program do obsługi bazy danych profili genetycznych oraz do obliczeń biostatystycznych
Adam Prośniak, Ewa Gloc, Jarosław Berent, Katarzyna Bąbol-Pokora, Renata Jacewicz, Stefan Szram str.19-23
Ocena wydajności różnych metod izolacji DNA w plamach nasienia, krwi i śliny metodą QuantiBlot
Karolina Kremens str.24-30
Instytucja śledztw sądowo-lekarskich w stanie Connecticut
Piotr Engelgardt, Karol Śliwka str.31-38
Metody wstępnej oceny sprawności psychofizycznej kierowców
Krzysztof Karczewski str.39-47
Zabójstwo jako forma zabawy
Filip Bolechała, Elżbieta Skupień str.48-55
Rozpoznanie depresji a zdolność do udziału w czynnościach procesowych
Ewa Rzepecka-Woźniak str.56-60
Śmiertelne przypadki pogryzienia przez psy
Hejna P., Hottmar P str.61-63
Unusual Form of Accidental Mechanical Asphyxia
Łukasz Antoszczyk, Agnieszka P. Jurczyk, Leszek Markuszewski, Stefan Szram, Jarosław Berent str.64-66
Zapalenie mięśnia sercowego w dwóch przypadkach zakażenia wirusem HIV

 

 

Print