• 2005
 • Arch Med Sadowej Kryminol. 2005;LV(3):185-240

Arch Med Sadowej Kryminol. 2005;LV(3):185-240

OD REDAKCJI
 • EDITORIAL  str 183

 

PRACE ORYGINALNE

 

 • Jarosław Bednarek, Elżbieta Bloch-Bogusławska, Piotr Engelgardt, Ewa Wolska, Karol Śliwka Wykorzystanie stopnia zarastania szwów czaszkowych do szybkiej śródsekcyjnej oceny wieku osób dorosłych  str. 185

 • Ewa Raczek Czy opiniowanie spraw spornego ojcostwa w oparciu o badania serologii klasycznej jest jeszcze zasadne czy już nie? str. 190

 • Sebastian Rojek, Małgorzata Kłys, Mariusz Ścisłowski Test kontroli oznaczania środków uzależniających we włosach jako miernik jakości analizy toksykologicznej str. 195

 • Mariusz Patla, Stanisław Teleśnicki Czynniki charakteryzujące kobiety dokonujące zabójstw str. 206

 

PRACE POGLĄDOWE

 

 • Jarosław Berent Ustalanie czasu zgonu na podstawie pomiarów temperatury. Część I. Od pierwszych badań

 • z dziewiętnastego wieku do koncepcji opartej na modelu dwuwykładniczym Marshalla-Hoare  str. 206

 • Jerzy Janoszka, Apoloniusz Rymkiewicz, Tadeusz Dobosz Halucynogenne grzyby – łysiczki (Psylocibe). Część I. Charakterystyka, skutki zażycia, rozpoznawanie  str. 215

 • Stanisław Teleśnicki, Mariusz Patla, Henryk Bołoz Depresja jako jeden z czynników przestępstwa str. 220

 

PRACE KAZUISTYCZNE

 

 • Tomasz Konopka Błąd lekarski w medycynie alternatywnej str. 225

 • Renata Jacewicz, Ewa Gloc, Stefan Szram, Piotr Gałecki Przypadek mutacji w locus TH01 – analiza sekwencji str. 231

 

RECENZJE

 

 • Dr hab. n. med. Jarosław Berent Recenzja publikacji multimedialnej Grzegorza Teresińskiego pt.: „Biomechanika potrącenia pieszego”  str. 235

 

SPRAWOZDANIA

 

 • Sprawozdanie z 5th Congress of the Baltic-Medico-Legal Association (BMLA), Department of Forensic Medical Examination, Russia, Saint-Petersburg, 6-9 października 2004 roku str. 237

 • Sprawozdanie z II Kongresu Śródziemnomorskiej Akademii Nauk Sądowych – Monastir (Tunezja), 22-25 czerwca 2005 roku (2nd Mediterranean Academy of Forensic Sciences Congress)  str. 238

Print