nr 1/2003


NOTA BIOGRAFICZNA JUBILEUSZOWA - Prof. dr hab. n. med. Halina Sybirska
Znaczenie diagnostyczne oznaczania kwasu mrówkowego w zatruciu alkoholem metylowym
Próba oceny ryzyka śmiertelnego zatrucia na podstawie kształtowania się stężenia cyjanowodoru i karboksyhemoglobiny we krwi ofiar pożarów
Zastosowanie techniki HPLC/MS w ocenie zatrucia śmiertelnego
Ocena zatruć śmiertelnych w narkomanii na podstawie praktyki analityczno-toksykologicznej Katedry Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1996-2002
Polimorfizm lokus STR LPL w populacji Górnego Śląska
Genetyka populacyjna 10 loci typu STR w próbce populacyjnej Podlasia (Polska północno-wschodnia)
Uwagi do obowiązujących kryteriów orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych
Opiniowanie w sprawach dotyczących: oceny zdolności do udziału w czynnościach procesowych, oceny zdolności do przebywania w warunkach pozbawienia wolności - w materiale Zakładu Medycyny Sądowej ŚAM w Katowicach w latach 1997-2002
Nadpłodność i dodatkowe zajście w ciążę jako przyczyna dwuojcowskich bliźniąt - możliwość wyjaśnienia zjawiska w dobie badań polimorfizmu DNA
Błędna ocena wyników badań radiologicznych jako przyczyna nieprawidłowej kwalifikacji prawnej
Kompleksowa ekspertyza sądowo-lekarska dotycząca NN zwłok spalonych, z uwzględnieniem ich identyfikacji osobniczej
16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences Montpellier - Francja, 2-7 września 2002 r.
 

Print