• 1995
 • Arch Med Sadowej Kryminol. 1995;XLV(3-4):

Arch Med Sadowej Kryminol. 1995;XLV(3-4):

 

WSTĘP (.pdf)

 

ARTYKUŁY JUBILEUSZOWE (.pdf)
 • Profesor Władysław Nasiłowski (w 70-tą rocznicę urodzin) str. 227
 • Bibliografia prac naukowych Prof. dr hab. Władysława Nasiłowskiego str. 230
 • A. Garbowska-Górska, M. Kosicki, J. Skórniewski: Profesor Zygmunt Fiedorczuk (w 70-tą rocznicę urodzin) str. 237
Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ (.pdf)
 • Wspomnienie pośmiertne - Prof. dr hab. Andrzej Jakliński str. 241
 • W. Chagowski: Bibliografia prac Prof. dr hab. Andrzeja Jaklińskiego str. 242
PRACE ORYGINALNE (.pdf)
 • R. Pawłowski: Polimorfizm locus D1S80 człowieka w populacji Polski Północnej badany metodą PCR. Genetyka populacyjna orz zastosowanie do badania śladów biologicznych str. 247
PRACE POGLˇDOWE (.pdf)
 • M. Czarny, J. Kwiatkowska, M. Słomska, B. Siemieniako, R. Słomski: Możliwości badawcze polimorficznych loci DNA człowieka i ich wykorzystanie w badaniach medyczno-sądowych str. 257
SZKOLENIE PODYPLOMOWE (.pdf)
 • W. Gut: Wpływ czynników pozaanalitycznych na wynik sądowej analizy chemiczno-toksykologicznej i jego interpretację. Część II: Stan materiałudo badań toksykologiczno-sądowych i jego wpływ na wyniki analizy str. 271
 • G. Turowski: Nazewnictwo genów i alleli układu HLA, 1994 str. 279
PRACE KAZUISTYCZNE (.pdf)
 • B. Turowska, M. Sanak, E. Raczek: Przeciwstawne homozygoty w układzie GLOI u pozwanego i dziecka. Wykluczenie czy "potwierdzenie" ojcostwa. Opis przypadków str. 283
 • M. Czarny, H. Janiszewska, J. Kwiatkowska, H. Chlebowska, B. Siemieniako, R. Słomski: Czy analiza DNA jest zawsze skuteczna: problemy w dochodzeniu spornego ojcostwa w przypadku bliskiego pokrewieństwa domniemanych ojców str. 287
 • T. Gos: Nietypowe "złamanie wisielcze" jako przyczyna zgonu w następstwie wypadku przy pracy str. 297
 • J. Smoliński, R. Hauser: Zgon w następstwie użądlenia przez pszczoły str. 305
 • R. Mądro, G. Buszewicz, M. Kiszka: Oznaczanie cykloheksanonu i acetaldehydu w materiale sekcyjnym w skojarzonym zatruciu cykloheksanonem i alkoholem etylowym str. 311
RECENZJA (.pdf)
 • M. Głosek: Recenzja książki R. Mądro: Katyń 1940-1994 str. 317
KRONIKA PTMSiK (.pdf)
 • J. Berent: Sprawozdanie z Fifth Cross Channel Conference on Forensic Medicine str. 323
 • E. Raczek: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zatrucia, urazy, alkoholizm i narkomania w praktyce sądowo-lekarskiej" str. 326
 • J. Janica: Sprawozdanie z X Jubileuszowego Zjadu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii str. 327
LISTY DO REDAKCJI (.pdf)

str. 329

 

KOMUNIKAT (.pdf)

str. 331

Print