Małgorzata Kurzejamska-Parafiniuk1, Stefania Giedrys-Kalemba2, Zygmunt Sagan1, Stanisław Wolski1

Flora bakteryjna w próbkach krwi rutynowo pobranych do badań na zawartość etanolu podczas autopsji


1 Z Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. K. Borowiak

2 Z Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. S. Giedrys-Kalemba


Próbki krwi, pobrane w czasie sekcji zwłok do rutynowych oznaczeń zawartości etanolu, zabezpieczone fluorkiem sodu poddano badaniu mikrobiologicznemu, na które składała się ocena mikroskopowa, posiewy na podłoża różnicująco-namnażające, a następnie identyfikacja wyhodowanych szczepów. Stwierdzono, iż dodawany konserwant nie hamował całkowicie wzrostu bakterii. Z badanych próbek krwi najczęściej izolowano bakterie Gram-ujemne, wśród których najczęściej występowała E. coli.
Słowa kluczowe:
alkohol pośmiertny (endogenny); fluorek sodu; bakterie we krwi post mortem
 
Pełna wersja w .pdf

Print