Aleksandra Borowska-Solonynko, Agnieszka Dąbkowska, Dorota Samojłowicz, Wojciech Kwietniewski, Wojciech Sadowski

Oczekiwania wobec uczestnictwa medyków sądowych w oględzinach zwłok na miejscu ich ujawnienia – wyniki ankiety przeprowadzonej wśród prokuratorów w województwie mazowieckim


Z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: dr hab. n. med. P. Krajewski


Celem przeprowadzonej ankiety było poznanie oczekiwań prokuratorów wobec uczestnictwa medyków sądowych w oględzinach zwłok na miejscu ich ujawnienia. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że Prokuratorzy uznają obecność lekarzy medycyny sądowej na miejscu ujawnienia zwłok jako istotną, przy czym oczekiwania wobec oględzin nie korespondują z możliwościami medycyny sądowej bądź zmuszają do dublowania czynności wykonywanych podczas sekcji zwłok. Wskazanym jest wypracowanie wspólnego algorytmu postępowania na miejscu ujawnienia zwłok z uwzględnieniem celów tych oględzin.

Słowa kluczowe:
oględziny zwłok, lekarz medycyny sądowej, miejsce zdarzenia
Pełna wersja w .pdf

Print