Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski, Czesław Chowaniec

Sądowo-lekarska sekcja zwłok – wybrane zagadnienia prawne: protokół sekcji zwłok


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: dr n. med. C. Chowaniec


W literaturze sądowo-medycznej przeważają opinie, że protokół z sądowo-lekarskiej sekcji zwłok spisuje obducent. Wspierając się przepisami obecnie obowiązującego Kodeksu postępowania karnego, autorzy przekonują, że sporządzenie protokołu z otwarcia zwłok jest obowiązkiem prokuratora, zaś medyk sądowy wydaje opinię z otwarcia zwłok. Autorzy wskazują również, że pomimo braku zakazu przybierania obducenta do roli protokolanta takie rozwiązanie byłoby sprzeczne z rationem legis ustawy i jej normami prakseologicznymi. W końcowej części artykułu autorzy poruszają problem niesporządzania protokołu z otwarcia zwłok i tego procesową wagę w świetle kodeksowego zakazu odczytywania zapisków i notatek z czynności, z których sporządzenie protokołu jest obowiązkowe.

Słowa kluczowe: kodeks postępowania karnego, opinia, otwarcie zwłok, prawne aspekty, protokół, sądowo-lekarska sekcja zwłok
Pełna wersja w .pdf (106kB)

Print