Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski, Czesław Chowaniec

Sądowo-lekarska sekcja zwłok – wybrane zagadnienia prawne: Rozporządzenie z 1929 roku o wykonywaniu oględzin sądowo-lekarskich zwłok ludzkich


Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik: dr n. med. C. Chowaniec


Zarówno w piśmiennictwie prawniczym, jak i sądowo-medycznym przeważa pogląd, że przebieg otwarcia zwłok jest wciąż uregulowany przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1929 roku o wykonywaniu oględzin sądowo-lekarskich zwłok ludzkich. Posługując się regułami wykładni prawnej, autorzy wykazują, że przepisy Ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku – Kodeks postępowania karnego i Ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego usunęły z polskiego systemu prawa wspomniane rozporządzenie. Autorzy jednocześnie przekonują, że choć rozporządzenie już nie obowiązuje, mniej doświadczeni obducenci mogą się wciąż nim wspierać.

Słowa kluczowe: kodeks postępowania karnego, otwarcie zwłok, prawne aspekty, sądowo-lekarska sekcja zwłok, rozporządzenie
Pełna wersja w .pdf (90kB)

Print