Rafał Skowronek1, Czesław Chowaniec2

Polska entomologia sądowa – rys historyczny, stan obecny i perspektywy na przyszłość


1 Koło Naukowe STN przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu

Medycznego w Katowicach

Kierownik: dr n. med. C. Chowaniec


Medycyna sądowa coraz częściej korzysta z osiągnięć innych nauk biologicznych, które mogą zostać wykorzystane, m.in. w dochodzeniu pośmiertnym. Jedną z nich jest entomologia sądowa – nauka oparta na wiedzy o biologii owadów żerujących na zwłokach. Celem pracy jest przedstawienie historii polskiej entomologii sądowej, jej stanu obecnego oraz możliwości i kierunków dalszego rozwoju.

Słowa kluczowe: entomologia sądowa, historia medycyny sądowej, ustalanie czasu zgonu
Pełna wersja w .pdf (86kB)

Print