Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Andrzej Urbanik1, Małgorzata Kłys

Wartość pośmiertnych badań TK w przypadkach urazów mechanicznych powodujących znacznego stopnia destrukcję zwłok*


Z Katedry Medycyny Sądowej UJ CM

Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Kłys

1 Z Katedry Radiologii UJ CM

Kierownik: prof. dr hab. med. A. Urbanik


Autorzy dedykują pracę pamięci prof. dr. hab. Franciszka Mariana Treli, wieloletniego Przewodniczącego Komisji Katastrof Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Przedstawiono opracowanie rekonstrukcji przestrzennych na podstawie akwizycji pośmiertnego badania TK w przypadkach ofiar urazów mechanicznych, powodujących rozległe obrażenia ciała. Rekonstrukcje takie mogą być pomocne w identyfikacji fragmentu badanych zwłok, jak i stanowić podstawę do dalszych analiz mechanizmu powstania obrażeń. Dodatkowym aspektem przetwarzania takich danych jest uzyskanie informacji mogących potwierdzać tożsamość zmarłego.

Słowa kluczowe: pośmiertne badanie TK, sądowo-lekarska sekcja zwłok, rozległe obrażenia ciała, identyfikacja zwłok
Pełna wersja w .pdf (4,8MB)

Print