Krzysztof Woźniak, Artur Moskała, Andrzej Urbanik1, Małgorzata Kłys

Przydatność wstępnej analizy danych z pośmiertnego badania TK dla poszerzenia możliwości diagnostycznych sądowo-lekarskiej sekcji zwłok


Z Katedry Medycyny Sądowej UJ CM

Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Kłys

1 Z Katedry Radiologii UJ CM

Kierownik: prof. dr hab. med. A. Urbanik


Autorzy bazując na materiale własnym pośmiertnych badań TK omawiają, w jaki sposób wstępna analiza danych uzyskanych drogą akwizycji TK umożliwia zwrócenie dodatkowej uwagi na zmiany pourazowe, które mogłyby być trudne do znalezienia podczas konwencjonalnej sądowo-lekarskiej sekcji zwłok.

Słowa kluczowe: pośmiertne badanie TK, sądowo-lekarska sekcja zwłok, możliwości diagnostyczne
Pełna wersja w .pdf (4MB)

Print