Czesław Żaba1, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska1, Mariusz Glapiński2, Krzysztof Smoluch1, Paweł Świderski1

Identyfikacja sprawcy zabójstwa na podstawie śladów zębów na ciele ofiary


1 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

p.o. Kierownik: dr n. med. C. Żaba

2 Z Kliniki Rehabilitacji Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu

Kierownik: dr hab. med. P. Piotrowski


Autorzy przedstawiają przypadek identyfikacji sprawcy zabójstwa w oparciu o ślady zębów w postaci ugryzień na piersi ofiary. Opisany przypadek jest rzadki nie tylko dla autorów, ale i dlatego, że doniesienia w piśmiennictwie tego rodzaju także są sporadyczne. W praktyce sądowo-lekarskiej ze sprawami dotyczącymi ugryzień nie spotyka się często, natomiast przypadki identyfikacji sprawcy w oparciu o ślady zębów są sporadyczne. W Polsce tymi zagadnieniami zajmowali się głównie biegli z zakresu kryminalistyki, a sporadycznie medycy sądowi we współpracy ze stomatologami i antropologami. Z uwagi na bardzo małą ilość tego rodzaju spraw w Polsce nie ma wyspecjalizowanych w tym zakresie biegłych. Z tego też względu przedstawienie zasad i metod badawczych identyfikacji człowieka na podstawie śladów zębów w postaci ugryzień na ciele ofiary uznano za celowe.

Słowa kluczowe: identyfikacja, zęby, ślady zębów

Pełna wersja w .pdf (524kB) 1

Print