Stefan Kruś1, Emilia Bylicka2, Ewa Walczak3, Paweł Krajewski4

Zmiany mikroskopowe płuc u narkomanów – doniesienie wstępne


1 Profesor emerytowany

2 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Anatomii Patologicznej Instytutu Reumatologii w Warszawie

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).

3 Z Zakładu Anatomii Patologicznej Instytutu Reumatologii w Warszawie

Kierownik: prof. dr hab. med. T. Wagner

4 Z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: dr hab. med. P. Krajewski


Celem pracy jest ocena histopatologiczna płuc narkomanów, którzy zmarli w nieustalonych okolicznościach, poza zasięgiem pomocy medycznej. W grupie badanej (41 narkomanów) opiaty wykryto w płynach ustrojowych u 67% osób, amfetaminę u 21%, oba narkotyki u 9% osób, u 3% inne. Istotne zmiany zaobserwowano w płucach: przekrwienie, liczne makrofagi z hemosyderyną, przesięk w świetle pęcherzyków płucnych z licznymi pęcherzykami powietrza różnej wielkości, rozdęcie pęcherzyków i przewodzików pęcherzykowych przez płyn lub bańki powietrza oraz brak ekspresji alfa-1-antytrypsyny w reakcji IHC. U żadnej z osób w grupie kontrolnej nie stwierdzono podobnych zmian, natomiast ekspresja alfa-1-antytrypsyny w reakcji IHC była dodatnia.

Słowa kluczowe: płuca, heroina, alfa-1-an tytrypsyna

Pełna wersja w .pdf (505kB)

Print